Vil·la romana dels Ametllers

Votacions
12345
Fotografia de Vil·la romana dels Ametllers a Tossa de Mar

Descoberta el 1914 pel Dr. Ignasi Melé, la vil·la romana dels Ametllers (segles I aC – VI dC) és una de les vil·les més importants de l’antiga província de Tarraco. Dedicada especialment al conreu de la vinya i a l’exportació de vi de gran consum, és un exemple clàssic d’explotació agrícola a la Mediterrània romana. Arquitectònicament, consta de dues àrees ben diferenciades: la pars urbana i la pars fructuaria. La seva situació al vessant oriental del turó de Can Magí, de cara al mar i amb un clar domini sobre la badia, condicionà la distribució de l’edifici.

La pars urbana o zona noble del conjunt, situada al nivell superior, dóna fe de la magnitud de la vil·la en tots els aspectes, especialment al segle II dC. En són bona mostra alguns elements com el magnífic conjunt termal, els mosaics, els estucs, el rar menjador d’hivern, el nimfeu (font), o la piscina amb l’imponent conjunt escultòric de marbre de Carrara que es conserva al Museu Municipal.

La pars fructuaria, situada al nivell inferior, era la zona industrial on s’ubicaven els magatzems i les sales de processament dels productes agrícoles. S’hi elaborava vi, oli, salaons i també s’hi guardaven cereals.

Els estils d’os i d’ivori, les ceràmiques, les monedes o les fíbules exposades al Museu Municipal, són un fidel testimoni de la vida quotidiana de la vil·la.

Aquests tipus de vil·les combinaven a la perfecció l’explotació del territori, que en el cas de la vil·la dels Ametllers abraçava bona part de l’actual municipi de Tossa, amb el luxe i les comoditats dels propietaris. Cal esmentar que la majoria de les estructures que es conserven actualment són de l’època augustal (final del segle I aC – principi del segle I dC).

Contacti'ns

Vil·la romana dels Ametllers
Els orígens
del Pelegrí, 5 - 13
17320 Tossa de Mar (La Selva)

Telèfon: (+34) 972 340 108
Fax: (+34) 972 340 712
E-mail:
Web: www.infotossa.com

Agenda

Twitter