El Dolmen de la Mota

Votacions
12345

Monument megalític descobert i excavat l’any 1975. Aixecat durant el neolític final fou utilitzat com a lloc d’enterrament al llarg de tota l’edat del bronze, fins l’any 700 aC. Està conformat per un sepulcre de galeria coberta amb una llosa transversal al final de la cambra. Des de l’interior, la seva longitud és de 4 metres i la seva amplada d’1.60. Les excavacions arqueològiques van permetre la recuperació de diverses restes humanes i d’animals, fragments de ceràmica i 29 denes de collaret de pedra.

Agenda

Twitter