Llengua catalana

Us presentem el català, una llengua romànica molt antiga (els primers textos escrits daten del segle XII) i amb una vitalitat i projecció de futur excel·lents.

El català es parla en territoris de 4 estats (Espanya, França, Andorra i Itàlia), el parlen uns 10 milions de persones i és la 9a llengua de la UE en nombre de parlants. A Catalunya s’usa de manera natural en tots els àmbits de la vida quotidiana, és la llengua de l’ensenyament, de la cultura, de molts dels mitjans de comunicació, de l’esport, de la ciència…

La literatura catalana és una de les grans literatures del món, amb figures com Ramon Llull i Joanot Martorell, però també Mercè Rodoreda, Josep Pla o Baltasar Porcel. Actualment és la 23a llengua més traduïda del món.

En aquests enllaços hi trobareu més informació sobre Catalunya i el català, alguns recursos per aprendre la llengua i un recull de frases d’ús habitual traduïdes a diferents idiomes:

Confederació de Comerç de Catalunya
És una guia de benvinguda a Catalunya. Hi ha versió en català, castellà, francès, anglès, alemany, italià, rus i xinès. Inclou una breu presentació de diversos aspectes de la societat catalana: llengua, cultura, comerç, turisme, hostaleria i restauració i compres. I ha, també, un petit vocabulari comercial i un seguit de dades de contacte (telèfons, bàsicament).
Com que s’ha fet des de Barcelona, alguns dels contactes són d’allà: policia municipal, Palau Robert,

Direcció General de Política Lingüística
Vocabulari en imatges – Viure a Catalunya
Hi ha un apartat de frases d’ús habitual traduïdes al castellà, francès, anglès, italià, alemany, àrab i xinès.
Està més pensat per a persones que han vingut a viure a Catalunya que per a turistes, però pot ser útil.

Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Coneixement – Turisme
Catalunya benvinguts, bienvenidos, welcome
Presentació en PDF. Presenta diversos aspectes de Catalunya: història, empreneduria, paisatge, cultura, creativitat... No hi ha cap vocabulari. Hi ha diverses versions multilingües: català, castellà, anglès; català, francès, anglès; català, anglès, alemany; català, anglès, italià; català, anglès, rus; català, anglès, japonès.

Per aprendre català
Parla.cat és un espai virtual d’aprenentatge que posa a l’abast de tothom materials didàctics per aprendre la llengua catalana. El curs es pot fer seguint la modalitat lliure (gratuïta) o la modalitat amb tutoria. Ofereix cursos de tots els nivells, des de l’A2 fins al C1.

Consorci per a la Normalització Lingüística – Centre de Normalització Lingüística de Girona
Entre moltes altres informacions i recursos hi ha una pestanya (Cursos de català) que porta a tota la informació dels cursos per a adults que el Centre ofereix: presencials, semipresencials i a distància.

Agenda

Twitter