Estanys de Sils

Votacions
12345

L'Estany de Sils és un espai natural protegit inclós en el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) de Catalunya i ha estat inclós a la xarxa europea d'espais naturals Natura 2000. Fins a mitjans del segle XIX els terrenys inclosos en aquest espai corresponien a una llacuna que fou dessecada per tal d'obtenir noves terres de conreu i lluitar contra el paludisme. Tanmateix, grácies a les condicions d'especial humitat i inundabilitat, encara es conserven diverses espècies de flora i fauna característiques de les zones humides. En els darrers segles, les árees d'inundació natural han estat en recessió i avui són escasses a Catalunya. A més en un context predominantment mediterrani, la conservació d'espais com l'Estany de Sils ha esdevingut del máxim interès.

Contacti'ns

Estanys de Sils
Centre d'Interpretació dels Estanys de Sils - Estació de Tren de Sils
17410 Sils (La Selva)

Telèfon: (+34) 972 168 285
E-mail:
Web: www.estanydesils.cat

Twitter

Agenda