Auditoria financera

Seguint la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives, podeu accedir a l'auditoria financera del 2013 seguint aquest enllaç, a la del 2014 en aquest enllaç i 2015 en aquest enllaç